بررسی اینت‌ بال؛ دوربین پهباد ایستگاه فضایی بین‌المللی

آژانس کاوش‌های هوافضای ژاپن، اوایل ماه جاری یک پهباد رباتیک کروی شکل به ایستگاه فضایی بین‌المللی ارسال کرد که قرار است در انجام امور مختلفی به فضانوردان کمک کند.