هر چیزی که باید درباره بازی Assassin's Creed Origins بدانید

نسخه جدید مجموعه Assassin's Creed ما را به مصر باستان و حکم‌فرمایی کلئوپاترا می‌برد. در ادامه طی مقاله‌ای جامع، با هر چیزی راجع به این بازی آشنا خواهید شد.