پازل: خانه‌های خیابان

اگر دوست دارید ابتدای هفته کمی فسفر بسوزانید و خود را برای یک هفته تلاش آماده کنید، بخش «پازل» برای شما است.