نمایش محصولات ATEN در الکامپ ۲۰۱۷

شرکت رایمند رایانه در نشست خبری در حاشیه الکامپ محصولات جدید شرکت تایوانی Aten را معرفی کرد.