نقد فیلم Chappie

«چپی» را باید فیلم شخصیت‌محوری خطاب کرد که دیر به راه می‌افتد و ضعف‌های بسیار دارد، اما مخاطبش را به خوبی با کاراکتر اصلی داستان همراه می‌کند.