طراحی اسفناج با روش‌های زیست فناوری برای تشخیص مواد منفجره

محققان آمریکایی با بهره‌گیری از فناوری نانو موفق به طراحی و ساخت گیاه زیست‌فنی شدند که می‌تواند حضور مواد شیمیایی به‌کاررفته در جنگ‌افزارهای نظامی را تشخیص دهد.