ایران خودرو از تولید ۳ محصول جدید تا پایان سال خبر داد

مدیرعامل ایران خودرو در مجمع عمومی این شرکت، از تولید و عرضه ۳ محصول جدید تا پایان سال ۱۳۹۶ خبر داد.