استارتاپ خوگر در نمایشگاه الکامپ ۲۳ معرفی شد

مدیران استارتاپ خوگر در نشستی خبری در حاشیه نمایشگاه الکامپ، به معرفی کسب و کار خود پرداختند.