آموزش بازی سازی؛ آشنایی با مرحله پیش تولید

چگونه‌ جذابیت و عملیاتی بودن یک ایده‌ی اولیه برای ساخت یک بازی ویدیویی مشخص می‌شود؟ برای پی بردن به این موضوع با زومجی همراه باشید تا به مرحله پیش‌تولید یک بازی ویدیویی بپردازیم.