کشف عامل جدیدی که روند ترمیم سوراخ لایه اوزون را تهدید می‌کند

سوراخ لایه اوزون بر فراز قطب جنوب در حال ترمیم شدن است؛ اما به تازگی عاملی کشف شده است که می‌تواند سرعت این ترمیم را کاهش دهد.