نمایشگاه الکامپ بدون افتتاحیه آغاز به‌کار کرد

بیست و سومین نمایشگاه الکامپ امروز کار خود را آغاز کرد.