خودروهای خودران به‌زودی تصمیمات اخلاقی می‌گیرند

در سال‌های اخیر ساخت خودروهای مفهومی خودران چالش‌های زیادی برای دانشمندان و خودروسازان ایجاد کرده که یکی از این چالش‌ها، تصمیم‌گیری منطقی در خودروی خودران است.