حمل و نقل عمودی، پدال زدن به جای آسانسور

گروهی از دانشجویان انگلیسی نوع جدیدی از دوچرخه را طراحی کرده‌اند که به جای حرکت رو به جلوی افقی، به صورت عمودی حرکت می‌کند.