تن تن و میلو؛ کمیک های بچگی

در این مقاله، به گذشته‌ها برمی‌گردیم و نگاهی بر تاریخچه کمیک ماجراهای تن تن و میلو، یکی از تاثیرگذارترین کمیک‌های معاصر، می‌اندازیم.