به‌روزرسانی کریترز در بیش از ۵۰ درصد کامپیوترهای شخصی در حال اجرا است

در جدیدترین آمار استفاده از نسخه‌های مختلف ویندوز ۱۰، نسخه‌ی ۱۷۰۳ موسوم به کریترز در حال حاضر در بیش از ۵۰ درصد کامپیوترهای شخصی در حال اجرا است.