برنامه‌های هیوندای برای توسعه طرح‌های جنسیس

جنسیس یکی از تولیدکنندگان خودروهای لوکس و زیرمجموعه شرکت هیوندای است. این شرکت برنامههای زیادی برای توسعه مدلهای لوکس خود مانند کوپهی لوکس GT90 و کراس‌اوور GV90 دارد.