الکامپ ۲۳ آغاز به کار کرد

درب‌های بیست و سومین نمایشگاه بین‌المللی الکامپ به روی عموم گشوده شد.