استفاده از موی سر برای پاک‌ کردن لکه‌های نفتی

لکه‌های نفتی خطری جدی برای محیط‌زیست و دریا محسوب می‌شوند. در تازه‌ترین تحقیق روشی برای استفاده از موی سر برای مقابله با این خطر ارائه شده است.