اجرای طرح جدید معاینه فنی خودروها از مردادماه

طرح جدید معاینه فنی خودروها با تغییر در استانداردهای آلاینگی و با هدف کاهش میزان آلودگی هوا درکلان شهرها، از مرداد‌ماه اجرا خواهد شد.