مشاهده تمام پنجره‌های باز درسیستم عامل مک با Mission Control

Mission Control قابلیتی در سیستم عامل مک است که به کمک آن می‌توانید تمام پنجره‌های بازشده، برنامه‌ها و اسناد را به‌صورت یکجا ببینید.