طراحی دفتر کار اوبر، لندن

دفتر کار اوبر واقع در شهر لندن، توسط شرکت معماری و دکوراسیون داخلی دنتون اسوشیتس طراحی شده است.