صحبت‌های محتاطانه ایلان ماسک در مورد مأموریت فالکون هوی

ایلان ماسک در کنفرانس فضایی هفته‌ی جاری، اذعان کرد که مأموریت پرتاب راکت آینده‌ی اسپیس‌ایکس دارای ریسک بالایی است و امکان شکست در برخی مراحل آن وجود دارد.