دستاوردهای ایرانسل در حوزه‌ی اینترنت اشیاء

ایرانسل در راستای اجرایی شدن فاز سوم شبکه‌ی ملی اطلاعات، گزارشی از دستاوردهای خود در حوزه‌ی اینترنت اشیاء ارائه کرد.