دریافت سیگنال‌هایی از یک ستاره در فاصله ۱۱ سال نوری

ستاره‌شناسان می‌گویند به‌تازگی سیگنال‌هایی را از مسیری دریافت کرده‌اند که به یک ستاره‌ی کوچک و کم‌نور ختم می‌شود.