تکامل سیستم ایمنی خودران هیوندای؛ با نام موبیس

سیستم جدید هیوندای موبیس در شرایط اضطراری، خودرو را در کنار جاده متوقف می‌کند.