احتمال افزایش قیمت سوخت در صورت ادامه‌ مصرف بی‌رویه

مصرف بنزین نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش بی‌سابقه‌ای داشته است. به گفته‌ی مدیر عامل شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی، با ادامه‌ی این روند احتمال افزایش قیمت‌ها وجود دارد.