۶۳ درصد از آیفون های تولیدشده در ۱۰ سال گذشته، همچنان استفاده می‌شوند

طبق گزارش منتشرشده، نزدیک به ۶۳ درصد از آیفونهای اپل که در ۱۰ سال گذشته تولید شده‌اند، هنوز توسط کاربرانشان استفاده می‌شوند.