گلکسی اس 9 صفحه‌ نمایشی هم‌اندازه با گلکسی اس 8 خواهد داشت

بنا بر گزارش نشریه‌ی The Bell، گوشی گلکسی اس ۹ به صفحه نمایشی هم‌اندازه با صفحه نمایش گلکسی اس ۸ مجهز خواهد بود.