کمپین بزرگ گردشگری ایرانسل؛ چمدونت رو ببند!

امسال با شروع فصل تابستان، شرکت ایرانسل کمپین گردشگری را با شعار «چمدونت رو ببند» در راستای معرفی برنامه‌های کاربردی مناسب با این فصل برگزار کرده است.