وزیر ارتباطات زمان اجرایی شدن عرضه‌ی اینترنت نامحدود را اعلام کرد

طرح عرضه‌ی اینترنت نامحدود در صورت تصویب شدن در جلسه‌ی فوق‌العاده‌ی کمیسیون تنظیم مقررات، دو ماه آینده اجرایی خواهد شد.