فولکس واگن، امیدوار به توقف تسلا

رقابت، عامل اصلی پیشرفت هر صنعت و در  خودروسازی بیش از هر عاملی مؤثر است. فولکس‌واگن برای پشت سر گذاشتن رقیب قدرتمند خود تسلا، در زمینه خودروهای برقی طرح‌های مفهومی جدید و بسیار جالبی دارد.