ساخت اولین پنجره‌های شفاف تولیدکننده انرژی دنیا

یک استارتاپ فناوری، به‌تازگی پنجره‌هایی شفاف با قابلیت تولید انرژی الکتریکی از طریق صفحات خورشیدی در مقیاس تجاری ساخته است.