دوربین البسه به لباس پلیس ناجا اضافه می‌شود

البسه‌ی پلیس ناجا به‌زودی برای صیانت از حقوق شهروندی به دوربین مجهز خواهد شد.