نقد فیلم Alien: Resurrection - بیگانه: رستاخیز

در ادامه نقد فیلم‌های مجموعه بیگانه، این‌بار به سراغ فیلم Alien: Resurrection که در سال ۱۹۹۷ ساخته شد، می‌رویم.