معاون وزیر ارتباطات: نمی‌توانیم برای مردم تعیین تکلیف کنیم که از چه سرویسی استفاده کنند

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مناظره‌ای تلوزیونی با معاون دادستانی کل کشور اعلام کرد که وزارت ارتباطات نمی‌تواند برای مردم تعیین تکلیف کند که از چه سرویسی استفاده کنند.