شکل ظاهری احتمالی گوشی گوگل پیکسل 2 ایکس‌ ال فاش شد

ویدیویی از پیکسل ۲ ایکس‌ال منتشر شده که طراحی احتمالی این محصول را نشان می‌دهد.