رکوردشکنی نتفلیکس با عبور از مرز ۱۰۰ میلیون مشترک

تعداد مشترکان نتفلیکس از مرز ۱۰۴ میلیون نفر عبور کرده است که بیش از ۵۰.۱ درصد از این تعداد خارج از آمریکا از سرویس استریم ویدیو استفاده می‌کنند.