دستگاهی که می‌تواند زندگی را در فضا بازسازی کند

یک دانشمند در حال ساخت دستگاهی است که می‌تواند کدهای دی‌ان‌ای را به شکل سلول‌های واقعی چاپ کند. آیا می‌توان از این طریق زندگی را در کره‌های دیگر بازسازی کرد؟