خطر جدی در کمین اینترنت ایران، تحریم دامنه های ایرانیان توسط ریسلو

چند وقتی بود که مدیران وب سایت‌ها در مدیریت دامنه‌های خود با مشکلات عجیب و غریبی مواجه شده‌اند.