ثبت سفارش واردات خودرو متوقف شد

سامانه ثبت سفارش واردات خودروهای سواری از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت مسدود شد.