اشتباهاتی که در زمان ارتباط با مشتریانتان انجام می‌ دهید

آزادکاری (freeLance) در حال گسترش و محبوبیت روزافزون است. علاوه بر مهارت و تخصص، احترام و تعامل سازنده با مشتری شرط اصلی موفقیت است.