استیو مالنکوف: نزاع پتنتی با اپل بیرون از دادگاه حل می شود

استیو مالنکوف معتقد است که اختلاف با اپل بر سر حق پرداخت پتنت‌های این کمپانی خارج از دادگاه و با توافق طرفین حل خواهد شد.