خودروهای تایوانی، مهمانان جدید خیابان‌های ایران

تا چند ماه آینده، دو خودروی تایوانی با برند لوکسژن به بازار خودروی داخلی عرضه خواهند شد.