بررسی وضعیت مالی همراه اول؛ سهم بازار اپراتور اول ۶۰ درصد است

مدیر عامل همراه اول درآمد، سود، هزینه‌ی پروژه‌ها و وضعیت این شرکت در بورس را به‌طور کامل تشریح کرد.