استفاده موفقیت‌آمیز از باکتری‌ها برای تامین توان میکروموتورها

دانشمندان روشی کارامد را برای به حرکت در آوردن میکروموتورهای در یک جهت مشخص با استفاده از باکتری‌ها پیدا کرده‌اند.