نشانه‌هایی از پیری زودرس بافت سلولی در کودکانی که کمتر می خوابند

عدم خواب کافی شبانه در کودکانی که در سنین رشد قرار دارند، منجر به کوتاه شدن طول تلومرها و بروز نشانه‌های پیری در بافت سلولی می‌شود.