مدیران موفق در حال یادگیری چه موضوعاتی هستند

اعتراف کردن به چیزهایی که نمی‌دانید، اولین گام بزرگ و مثبتی است که باید برای پیشرفت کردن در زندگی شخصی و رشد و توسعه‌ی شرکتتان بردارید.