فاز سوم شبکه‌ ملی اطلاعات در همراه اول افتتاح شد

فاز سوم شبکه‌ی ملی اطلاعات، صبح امروز با حضور وزیر ارتباطات در همراه اول افتتاح شد.