مسیر هوایی دوچرخه

شرکت معماری دانمارکی به نام  D + W به تازگی مسیر هوایی دوچرخه سواری در شهر شیامن چین راه‌اندازی کرد که به طولانی‌ ترین مسیر هوایی در نوع خود تبدیل شده است. طولانی مسیر هوایی دوچرخه جهان، از 6 محله و 3 مرکز تجاری عبور می‌کند و تقریبا 7.6 کیلومتر درازا دارد که در ارتفاع ...

نوشته طولانی ترین مسیر هوایی دوچرخه در چین راه اندازی شد اولین بار در گجت نیوز پدیدار شد.