مشتری

بسیار پیش می‌آید که سیاره مشتری با ستاره اشتباه گرفته می‌شود. چنین اتفاقی، سال‌ها قبل برای شاعر انگلیسی نیز افتاده که به سرایش یکی از شعرهای معروفش منجر شده است. ستاره‌شناسان توانستند با برخی از محاسبات نجومی خلاقانه، هویت ستاره موجود در یکی از اشعار یک شاعر انگلیسی معروف را مشخص کنند. شعری که Lord ...

نوشته وقتی شاعر انگلیسی مشتری را با یک ستاره اشتباه گرفت در وصفش شعر سرود! اولین بار در گجت نیوز پدیدار شد.